Ganga til fréttar, kultisk appel til de højere magter om at afsløre fremtiden for mennesker; en form for orakel. Under blót kunne man rådspørge guderne, fx Thor, om vigtige beslutninger. I Eyrbyggja Saga spørger Thorolf Mostrarskæg således Thor til råds om, hvorvidt han skal forlige sig med den norske konge eller drage bort fra landet, og der står, at "fretten viste ham til Island". Der er måske tale om en genstand, som man under kulten manipulerer til at give et orakelsvar. Det norrøne verbum frétta er etymologisk forbundet med at fritte, dvs. at udspørge én om noget.