Hængning, kan ofte iagttages i de såkaldte mosefund. Her er der tydeligvis tale om offerhandlinger. Menneskeofringer til Odin blev udført som hængning. Odin kaldes "De Hængtes Gud", Hangatyr. Han hængte også sig selv op som offer til sig selv i træet Yggdrasil, som det er skildret i eddadigtet Hávamál.