Hellig, nøglebegreb, der kan benyttes om de guddommelige kræfter og de regler, der må overholdes i forbindelse med dem. Til dels dækker "hellig" dobbeltbegrebet mana og tabu. Hellig er et gammelt nordisk ord. Etymologisk er det forbundet med heill, der betyder hel, uskadt, intakt, beskærmet, men det har fra en anden afledning også bibetydningen: heldig, lykkelig, sund, frelst. Denne hellighed viser sig som en særlig kraft i mange forskellige fænomener og må skærmes med religiøse regler.