Helligt træ, I centrum af kosmos stod verdenstræet Yggdrasil. Det var et tegn på den ordnede verden, den makrokosmiske strukturs grundsymbol. I mikrokosmos har man haft "modeller" af dette træ som hellige træer ved helligdomme og på den enkelte gårds tun. I folketroens verden er særlig markante træer blevet tolket som hellige og brugt i magiske handlinger (som "kludeege" m.m.) helt indtil 1900-tallet. Måske er juletræet en hedensk-kristen variant af det hellige træ, et overvintret verdenstræ.