Herse, norsk høvdingetitel i tiden frem til ca. 1050; har muligvis - i lighed med jarler - haft en religiøs funktion, der kan minde om godens.