Hjort, Mytologien kender hjorten Eiktyrner, der er knyttet sammen med ask Yggdrasil. Hos kelterne fandtes en guddom, Cernunnos, der fremstilledes med et hjortegevir på hovedet.