Huldrefolk, hyldefolk, samling af overnaturlige væsener, som især er knyttet til norsk og islandsk folketro. Det er de usynlige bjergfolk eller ellefolk, hvis kvinder kan lokke mennesker i fordærv. Navnet kommer af det norrøne hylja"at hylle, skjule"; huldrefolket er "det skjulte folk". I dansk folketradition og i H.C. Andersens eventyr Hyldemor er forestillingen efterhånden blevet knyttet sammen med trænavnet hyld.