Ild, er i kosmologien forbundet med ildens verden, Muspelheim. Sammen med sin modsætning, kuldens land Niflheim, danner Muspelheim mulighed for livets opståen i det tomme rum imellem dem, kaldet Ginnungagap. Muspelheim bestyres af ildjætten Surt, der ved Ragnarok kæmper med Frej. Ved afslutningen af Ragnarok opbrænder Surt alt resterende i universet. Meningen hermed er måske, at der derved foretages en renselse, så alting kan begynde forfra. Som livgivende element er ild og lys knyttet til Solen; Dags hest hedder Skinfakse, "Den lysende manke".