Jarl, nordisk betegnelse for en stormand i perioden ca. 900-1300. Jarler var normalt underlagt kongen, der kunne delegere en del af sin magt ud til dem. Men det skete også, at de havde den egentlige magt, fx Hakon Jarl i Norge.