Kilder, har i myter og i folketro været tillagt hellig kraft. Ved træet Yggdrasil flød tre hellige kildevæld. I folkelig tradition har man fra middelalderen og frem besøgt hellige og undergørende kilder; i den ældste tid var flere knyttet til hedenske gudenavne som Odin, Thor og Freja, men snart blev de knyttet sammen med den katolske kirkes helgener. Rejsen til en helligkilde kunne være individuel eller kollektiv; kollektive besøg kunne udvikle sig til egentlige folkefester og markeder, fx omkring Sankthans og Valborgaften. Se også brønd og vand.