Klenodier, kostbare genstande med affektionsværdi. Blandt guders og heltes attributter er et antal klenodier, fx smykker, sværd og spyd. I heltesagn og sagaer fortælles ofte om klenodier, der tilhører en slægt og går i arv. De har helligkraft, hamingja; hvis en person fx får en ring eller et sværd af en konge, overføres kongens lykke på gaven. Hvis klenodier misrøgtes eller falder i forkerte hænder, kan deres lykkekraft slå om i forbandelse og død. Som eksempler på klenodier kan nævnes sværdene Tyrfing og Gram samt Andvares ring.