Kongsgård, bygningskompleks ved de store centralsteder for de nordiske konger, brugt som stationær bolig for kongen, fx i Lejre, eller som bolig i en periode, fx ved Tissø. Den vigtigste bygning i komplekset har været hallen (se hal), antagelig anvendt som modtagelsessted og til verdslig og religiøs fremtræden, i nogle tilfælde udelukkende til kultisk brug. Tilsvarende kan stormandsgårde have rummet kultsteder, i de norrøne tekster oftest kaldet hov.