Krigsbytteofring, sejrherrernes ofring af den besejrede fjendes gods og våben som tak til krigsguden. En sådan ofring omtales i romerske kilder som skik hos germanerne/nordboerne. Al fjendens gods er blevet ødelagt, mænd og heste druknet, selv deres guld og sølv er blevet kastet i vandet, fortæller den romerske historieskriver Orosius i 400-tallet. Omtalen bekræftes af arkæologiske fund, bl.a. det store våbenofferfund fra bunden af en sø i Illerup Ådal nær Skanderborg. Mere end 15.000 genstande er her blevet ofret i forbindelse med militære slag i perioden ca. 200-500 e.Kr. På Moesgård Museum ved Århus er en del af disse genstande udstillet.