Kulturbringer, kulturhero, væsen, der hjælper med ved skabelsen eller ved oprettelse af kulturelle fænomener hos menneskene. I en række religioner er han formet som en trickster, der narrer guderne. Det nærmeste, man kommer en kulturbringer i nordisk religion, er Loke, der på flere måder ligner en trickster. Men også Odin kan opfattes som kulturbringer; i myten om skjaldemjøden fortælles det med Odin som hovedfigur, hvordan digterevne og visdom kom til guder og mennesker.