Lindorm, menneskeædende slange eller drage med udpræget forekomst i folketraditionen. "Lind" er et gammeldansk ord, der betyder slange (slangen er lind, dvs. bøjelig), og "orm" betyder også slange, jævnfør fx Midgårdsormen. Særlig kendt i nordisk tradition er kristendommens kamp med lindormen i sagn, hvor lindormen dæmoniserer et sogn ved at lægge sig rundt om kirken - et tema, der tages op i Orm og Tyr, Martin A. Hansens værk fra 1952 om hedenskab og kristendom. I folkeeventyr kan lindormen være en fortryllet kongesøn ("Kong Lindorm"), der splitter flere brude ad, før en kærlig almuepige frelser ham ved en næsten rituel aflægning af hans mange hamme på bryllupsnatten.