Ljóðaháttr, et versemål, som især benyttes i de eddadigte, der behandler emnet visdoms- eller kundskabssøgen og rituel magi. Formen, der blandt andre steder er brugt i Hávamál, har måske sin oprindelige baggrund i trylleformler og galdersange.