Myte, græsk mythos, ('ord, fortælling'), tekst, der fortæller om og legitimerer de mest centrale forhold i et menneskes og et samfunds livsopfattelse og livsforhold. En myte er en tekst, der er udfoldet som en beretning om urtiden, samtidig med at den handler om nutiden og fremtiden. I myten som genre skildres bl.a., hvordan verden er blevet skabt, hvordan den er indrettet, guders og menneskers relationer, hvad meningen er med det hele, kønsroller, samfundets institutioner, døden, hele verdens ende (og evt. en ny begyndelse). Se også kosmologi og mytologi.