Nordisk mytologi og religion, Det er almindeligt at karakterisere den nordiske trosform som "nordisk mytologi og religion". Dette dobbeltbegreb peger dels på tekster (myter) med en samlet kosmologi, dels på en mere praksisorienteret del med riter og livsform. Andre betegnelser, der har været eller er i anvendelse, er "Nordens førkristne religion", "nordisk hedenskab", "asatro", "asalære" og "norrøn mytologi". I den norrøne periode bruges betegnelsen "forn siðr" (den gamle sæd, skik, trosform). Endelig taler man om "vikingetidens religion", om "fornskandinavisk religion" og om "germansk religion".