Præst, Det oprindeligt græske ord "præst" kan benyttes generelt om den, der leder kulten, og dermed også om en hedensk kultleder i det gamle Norden. Det nordiske ord for offerpræsten ved et hov var gode.