Regin, ('de rådende'), en af de norrøne betegnelser på guderne som et kollektiv. Betegnelsen bruges fx i eddadigtet Vølvens Spådom om guderne, der samles til rådslagning på tinge. Ordet indgår i begrebet Ragnarok.