Sal, i den norrøne flertalsform salir brugt om en bolig. I mytologien nævnes fx gudinden Friggs bolig Fensale. Navnet indgår også i fx Uppsala. Oehlenschläger bruger i Der er et yndigt Land fra ca. 1819 "Frejas Sal" som kenning (metafor) for hele den blomstrende danske natur.