Siðr, ('sæd, skik, religion'), det norrøne ord fra den nordiske religions periode, som er det nærmeste til at dække begrebet "religion". I sagalitteraturen kaldes den hedenske religion forn siðr, "den gamle sæd", i modsætning til kristendommen, der kaldes inn nýi siðr, "den nye sæd". Det er den rituelle del af religionsbegrebet, der lægges vægt på med ordet siðr. Det er også tilfældet hos Forn Siðr, som den største gruppe inden for nutidens asatroende kalder sig. Måske er det bedst simpelthen at oversætte siðr med "ritual".