Sindbilledsprog er N.F.S. Grundtvigs udtryk for det symbolske plan i mytologien, brugt som undertitel på hans bog Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst, 1832. Grundtvig mener, at myterne skal opfattes som "sindbilleder", dvs. som symbolske udtryk for og profetier om kræfter og modsætninger i både det enkelte menneskes liv, i folkets liv og i hele verdenshistoriens gang.