Sjæletro, En udviklet forestilling om en sjæl adskilt fra legemet findes ikke i nordisk religion. Det tydeligste vidnesbyrd om "frisjælen" findes i forestillingen om følgeånder, fylgjer, og i forestillingen om, at visse personer kan skifte ham, dvs. ydre skikkelse. I forbindelse med døden ses undertiden en opfattelse af, at den døde kan gå igen som draugr, dødning. Men i den sammenhæng er der næppe tale om adskillelse af sjæl og legeme, idet dødningen netop skal slås ihjel; ved denne død for anden gang skal hovedet adskilles fra kroppen, så gengangeren ikke bliver ved med at husere.