Skåltegn, skålformede fordybninger, udhugget i klippen. Det myldrer med skåltegn på sten og klipper, der er dekoreret med helleristninger fra især bronzealderen. Skåltegn kan tolkes som frugtbarheds- eller solsymboler. De kan være "strøet" i en sådan mængde på større klippepartier, at de kan give kosmiske fornemmelser: Det er som at se stjernehimlen.