Skǫp, ('det tildelte'), et af flere norrøne ord, der har med forestillingen om skæbne at gøre. Især er nornerne knyttet sammen med skǫp, fx i formuleringen: Ingen undgår nornernes bestemmelse (norna skǫp).