Skjoldmøer, unge kvinder, der bærer skjold og sværd og deltager i kamp på lige fod med mænd. Det er et ret udbredt motiv i eddadigtene og de eventyrprægede sagaer (fornaldarsagaer). Også Saxo fortæller om krigskvinder. Muligvis er motivet opstået som følge af forestillingen om valkyrierne.