Sprog, De nordiske sprog har udviklet sig fra indoeuropæisk over bl.a. germansk til fællesnordisk og derfra videre til de vestnordiske sprog (islandsk, færøsk, (ny)norsk) og til de østnordiske sprog (svensk, dansk). I vikingetiden, dvs. i den centrale periode for den nordiske mytologi og religion, har man stort set talt et fælles sprog i Norden. I middelalderlige tekster kaldes dette fælles sprog for "dansk tunge". De skriftlige kilder er hovedsagelig fra det norrøne kulturområde, dvs. Island og Norge. Pga. teksternes tilknytning til det norrøne område kaldes det sprog, de er skrevet på, oftest norrønt. Som et selvstændigt sprog bliver dansk til i tidsrummet efter år 1000.