Trickster, ('drillepind'), udbredt figur i religionerne. Begrebet er dannet ud fra det engelske ord "trick", dvs. "kneb, fup". Tricksterens rolle er at drille guder og mennesker og gennem sit oprør mod den herskende tilstand at skabe kultur. Han kaldes derfor også kulturhero eller kulturbringer. Figuren er kompleks. Han er ondskabsfuld, amoralsk og kamæleonagtig, men også nødvendig i en mytisk, rituel og samfundsmæssig sammenhæng. I den nordiske mytologi er Loke en sådan sammensat og kaotisk figur, skønt det kan være vanskeligt at få øje på det kulturbringende aspekt i hans virke.