Vie, at helliggøre, at indvie ved handling og ord. Thor kan "vie" sine gedebukke, så de genopstår. Hertil bruger han sin hammer Mjølner og velsagtens også en bestemt formel. En vielse med vand har fundet sted ved en hedensk navngivning. Helligsteder kan være viet til bestemte guder. Se vi og vand.