Nicolai Abildgaard, 1743-1809, dansk billedkunstner. Han dyrkede et nordisk-mytologisk motiv i maleriet Ymer dier koen Ødhumbla fra ca. 1777 (se Audhumbla). Abildgaards interesse for det sagnhistoriske har også sat sig spor, bl.a. i hans maleri Ossian, der viser den blinde seer, affældig, men med vældige indre syner.