Fredag, betyder "Friggs dag". Ordet er allerede i 300-tallet kommet ind i germansk sprog som et oversættelseslån fra den romerske dies Veneris, "Venus´ dag". Venus er kærlighedsgudinde, og parallellen til Frigg passer derfor ikke særlig godt; snarere er det Freja, der ligner Venus. Men måske har Frigg og Freja oprindelig været identiske. Se ugedage.