gode

Artikelstart

Gode, goði, titel, der har været kendt i hele Norden om en position som høvding. I Danmark er den kendt fra runesten, bl.a. Glavendrupstenen. Sprogligt er ordet beslægtet med "gud", og en gode har da også haft et helligt embede at varetage i tiden før kristendommens indførelse. I denne dobbeltposition som "høvding" og "præst" optræder en række goder med gudehov, hvor de forestod blót. Disse goder er især omtalt i sagaer i forbindelse med den islandske landnamsperiode, sagaer, der ikke nødvendigvis er pålidelige som historiske kilder, fx Ravnkel Frejsgodes Saga. Ravnkel er gode for dyrkelse af Frej; men netop i forbindelse med frugtbarhedsguder som Frej ser det ud til, at kvindelige goder, gydjer - af den mere sejdende og vølvende art - har haft en central kultisk position.

Det islandske Alting blev oprettet ca. 930, og her havde de 36 (senere 39) goder den lovgivende magt. Island var administrativt inddelt i fire fjerdinger, der igen bestod af tre tingkredse med tre godedømmer i hver. På lokaltinget var der møde to gange om året, og på Altinget, ledet af lovsigemanden, valgt for tre år ad gangen, mødtes man én gang årligt. Godens magt kaldtes goðorð; godordet var i praksis knyttet sammen med det antal af tingmænd, den enkelte gode var i stand til at møde frem med. Noget demokrati var der - naturligvis - ikke tale om; embedet gik i arv, og få, mægtige slægter kunne udnytte systemet i nærmest diktatorisk retning. Men der er eksempler på, at tingmøderne og lovgivningen fungerede upåklageligt inden for det islandske fristatssystem.

Mod slutningen af fristatsperioden (930-1262), også kaldet "godetiden", samledes magten hos ganske få familier. Da Island 1262 underkastede sig den norske konge (og senere den danske), forsvandt også godernes verdslige magt; deres religiøse magt var med kristendommens indførelse år 1000 blevet afløst af præster og to bispedømmer, i Skálholt fra midten af 1000-tallet, og i Hólar fra 1106.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig