Lykke, følelse, der skyldes stor glæde og tilfredshed. Ordet har i gammeldansk en betydning, der er mere neutral, nærmest det samme som "skæbne" eller "hændelse". I folkeviser kan der fx stå, at man kan få "den onde lykke", fordi man ikke kan få "den gode lykke" (Valravnen). I middelalderen havde man en fremstilling af livets gang som et "lykkehjul". Ordet "lykke" hænger måske sammen med "at lukke", underforstået den måde noget ender på. Efterhånden er betydningen blevet udelukkende positiv. Klenodier er genstande med lykkekraft. Se også gæfa.